Informacija

KAINORAŠTIS

 • Ginekologijos paslaugų ir tyrimų kainos
 • Ginekologo k-ja  60 eur
 • Ginekologinė echoskopija  40eur
 • Krūtų ultragarsinis tyrimas 40eur
 • Nėščiosios konsultacija  60eur
 • Nėščiosios echoskopija  40eur
 • Ovuliacijos stebėjimas UG be konsultacijos 30eur
 • Ginekologo k-ja dėl operacinio gydymo 80 eur
 • Ginekologo k-ja po MRT tyrimo 80 eur
 • Mergaičių iki 16m konsultacija  40 eur
 • Kartotina k-ja 2 sav. laikotarpyje  30 eur
 • Skubi konsultacija( be išankstinės registracijos) 70 eur
 • Nuotolinė konsultacija  70 eur
 • Recepto išrašymas 20eur( be konsultacijos)
 • Makšties žiedas( pesaras) 70eur
 • Tyrimai:
 • Kolposkopija  40 eur
 • Tepinėlis  10 eur
 • Onkocitologinis tepinėlis  20 eur
 • Skystos terpės OCT( Thin Prep) 40 eur
 • LPL( PGR 10sukėlėjų)- 80 eur
 • LPL ( PGR tyrimas 7 sukėlėjai)- 70 eur
 • LPL ( PGR tyrimas 4 sukėlėjai)- 40 eur
 • LPL ( 1 sukėlėjo PGR tyrimas)- 20 eur
 • Bakterinės vaginozės ( Gardn.vag., Atopobium vag. Lactob.spp) PGR 30eur
 • Herpes viruso nustatymas 1/2 PGR- 20 eur
 • ŽPV tyrimas  16,18 virusų tipų nustatymas)  30 eur
 • ŽPV 16,18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos PGR atranka( 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)- 50 eur
 • ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas( PGR)-( 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)- 60 eur
 • Cyn tec + skysta terpė  70 eur
 • Pasėlis su antibiotikograma  30 eur
 • Histologinis tyrimas  nuo 50 eur
 • Procedūros:
 • Biopsija  100eur
 • Polipo šalinimas  100 eur
 • Spiralės įvedimas  50eur
 • Hormoninės spiralės( Mirena, Kyleena įvedimas su spiralės kaina) 200 eur
 • Spiralės pašalinimas  30eur
 • Kontraceptinio implanto įdėjimas/išėmimas  100 eur
 • Siūlų išėmimas  20 eur
 • Vietinė nejautra  20 eur
 • Kondilomų gydymas  nuo 50 eur
 • Kiaušintakių pratekamumo tyrimas EXEm putomis 210 eur
 • Hidrosonografija 80 eur
 • Endometriumo ištyrimas Pipele( be histologijos) 80 eur


Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1.  KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

UAB „Ortogida“, juridinio asmens kodas 302307271, adresas Lietuvininkų a. 9-1, Klaipėda (toliau – Bendrovė), vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame Jūsų asmens duomenis tvarkyti teisėtai, laikytis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informaciją apie asmenų, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (pacientų), taip pat pacientų atstovų, kontaktinių asmenų, šios svetainės lankytojų, asmenų, kurie sutiko gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus ar dalyvauti Bendrovės veiklos ir/ar paslaugų viešinime, kandidatų užimti laisvas darbo vietas Bendrovėje, Bendrovės darbuotojų asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus, duomenų tvarkymo tikslus ir kt.

Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai jus informuosime atskiru pranešimu.

Ši privatumo politika gali būti keičiama, atnaujinama, todėl skatiname ją periodiškai peržiūrėti, taip pat susipažinti su ja kaskart apsilankius šioje svetainėje.

2.  KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bendrovė, įgyvendindama Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną.

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu[email protected].

Su Bendrove taip pat galite susisiekti siunčiant registruotą laišką adresu Lietuvininkų a. 9-1, Klaipėda

3.  ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją dėl įdarbinimo Bendrovėje, pateikiate mums užklausą ar prašymą.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, teisėtų Jūsų atstovų), kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Taip pat informaciją apie Jus tam tikrais atvejais galime gauti iš mūsų partnerių, viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), kai Jūs sutikote, kad ši informacija apie Jus būtų paviešinta.

Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti tik tokią informaciją, kuri yra būtina sveikatos priežiūros paslaugoms suteikti ir visas atvejais tai daryti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Žemiau šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kam Jūsų asmens duomenis galime perduoti.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Siekdama Jums tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, Bendrovė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

·  Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje nurodyti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, kontaktiniai duomenys (gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninis paštas);

·  Specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos (įskaitant ir atliktų operacijų vaizdus), specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai, vartojami vaistai ir kt.).

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties sudarymo ar vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindais.

Jūsų asmens duomenys sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Bendrovė taip pat gali tvarkyti asmens, kuriam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Bendrovė gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Nurodyti duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir yra tvarkomi tiek, kiek yra tvarkomi teisės aktais Bendrovei nustatytų prievolių įgyvendinimo pagrindu.

Bendrovė, siekdama tinkamai įgyvendinti paciento teisę į informaciją ir pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tvarko Bendrovės darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, informacija apie buvusias darbovietes, išsilavinimą, mokslines publikacijas, vestus mokymus, narystę asociacijose ir draugijose, atvaizdą).

Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, Bendrovė gali tvarkyti ir paviešinti Bendrovės darbuotojų vardą, pavardę, darbovietę (įskaitant ir užimamas pareigas), buvusias darbovietes, išsilavinimą, parengtas mokslines publikacijas, vestus mokymus, informaciją apie narystes asociacijose ir draugijose, atvaizdą.

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės darbuotojo sutikimo pagrindu ir tvarkomi bei skelbiami tol, kol galioja su atitinkamu darbuotoju sudaryta darbo sutartis (nebent vėliau yra gaunamas šio buvusio darbuotojo sutikimas tokiam duomenų tvarkymui bei viešinimui).

Bendrovės sutarčių vykdymas

Siekdama sudaryti ar vykdyti sutartį, Bendrovė gali tvarkyti įmonių, su kuriomis Bendrovė yra sudariusi ar siekia sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo, darbuotojų asmens duomenis.

Tokiais atvejais, mes tvarkome aukščiau nurodytų asmenų (kontrahentų darbuotojų) vardą, pavardę, darbovietę, susirašinėjimo su Bendrove turinį.

Šie asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Šiuo duomenų tvarkymo tikslu asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja atitinkama paslaugų teikimo sutartis su Bendrove bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Bendrove pabaigos.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Bendrovė atskirais atvejais gali vykdyti tiesioginę rinkodarą. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis (telefono numerį) ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas, priminimus apie profilaktinius apsilankymus, Bendrovė gali paskambinti, pasiteirauti apie asmens savijautą, esant poreikiui pasiūlyti atvykti konsultacijai.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu [email protected].

Bendrovės veiklos viešinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų marketingo vykdymas

Bendrovė, siekdama viešinti vykdomą veiklą, vykdyti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų marketingą, atskirais atvejais, gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems teikiamos arba buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, ir Bendrovės darbuotojų asmens duomenis Bendrovės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

Visais atvejais, Bendrovė nurodytu tikslu skelbs Jūsų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą.

Bendrovė šiuo tikslu gali paviešinti tokius pacientų asmens duomenis: vardas, pavardė, specialių kategorijų duomenys (suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, gydymo vieta ir kt.), atvaizdas.

Bendrovės veiklos, paslaugų viešinimo tikslu gali būti skelbiami šie Bendrovės darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė (įskaitant ir užimamas pareigas), išsilavinimas, atvaizdas, balsas.

Asmenų, kuriems buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, duomenys gali būti viešinami 1 (vienerius) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Bendrovės darbuotojų asmens duomenys gali būti viešinami visą darbo sutarties su Bendrove galiojimo laikotarpį.

Tiek asmuo, kuriam buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, tiek ir Bendrovės darbuotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu [email protected].

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Bendrovė Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Bendrovės viešai skelbiamais kontaktais.

Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis.

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Bendrovei pateikiate siekdami prisijungti prie Bendrovės komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką (bei atitinkamai visą juose pateiktą informaciją) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu (įskaitant bet neapsiribojant susirašinėjimo su Jumis turinį). Nurodyti duomenys tvarkomi personalo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Prašome Jūsų nesiųsti jokios asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Jūsų gautus duomenis Bendrovė saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir (ar) dalykines savybes.

4.  DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

Bendrovė, vadovaudamasi BDAR nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis, atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus.

Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šie paslaugų teikėjai atlieka asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik pagal Bendrovės nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip informacinės sistemos administratoriams, mūsų veiklą prižiūrinčioms valstybės institucijoms, privalomai teikiant duomenis valstybiniams registrams ir (ar) duomenų bazėms ir kt.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

·  jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

·  siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);

·  ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

·  pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į jokią trečiąją valstybę ir (ar) tarptautinę organizaciją.

5.  SLAPUKAI

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą. 

Slapukų pagalba, Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.

Pavadinimas

Galiojimo laikas

Tikslas

PHPSESSID

Sesijos laikotarpis

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

_ga

2 metai

Google Analytics slapukas, skirtas rinkti informaciją apie interneto svetainės lankytojų elgseną ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

_gat

1 diena

Google Analytics slapukas, skirtas užklausų srauto valdymui

_gid

1 diena

Google Analytics slapukas, skirtas rinkti informaciją apie interneto svetainės lankytojų elgseną ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

6.  DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, šifravimą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.

7.  JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų subjektų teises Bendrovė įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Bendrovė pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Bendrovė gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 

Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą

Bendrovė Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Bendrovė Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Bendrovė pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis

Jūs turite teisę Bendrovės reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą:

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

·  laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

·  kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

·  kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

·  laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teisę prašyti ištrinti duomenis

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Bendrovė duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Bendrovė pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą skaitykite Bendrovės Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.

8.  PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021-01-05.Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Patvirtinta UAB „Ortogida“ direktoriaus

įsakymu Nr. 1906-01

UAB „ORTOGIDA“

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Ortogida“, juridinio asmens kodas 302307271, buveinė adresu Lietuvininkų a. 9-1, Klaipėda, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Bendrovėje tvarkos principą.

1.2.  Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

1.3.  Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

1.4.  Taisyklės parengtos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

2.  TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

2.1.  Informacija apie Bendrovės atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama žodžiu asmens duomenų gavimo metu, arba raštu asmens duomenų gavimo metu, arba Bendrovės interneto svetainėje www.ortogida.lt skelbiamoje Privatumo politikoje.

2.2.  Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.

2.3.  Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

(i)  per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;

(i)  jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba

(ii)  jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

3.  TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

3.1.  Duomenų subjektui turi būti suteikiama teisė susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir galimybė ta teise lengvai ir pagrįstais laiko tarpais pasinaudoti, kad duomenų subjektas žinotų apie asmens duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti jo teisėtumą. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę žinoti ir būti informuotas, visų pirma, apie tai, kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi ir, jei įmanoma, - kokiu laikotarpiu jie tvarkomi, kas yra duomenų gavėjai.

3.2.  Bendrovė esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis turi pateikti:

(i)  informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi, ar ne;

(ii)  su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;

(iii)  tvarkomų asmens duomenų kopiją.

3.3.  Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Bendrovė pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

4.  TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

4.1.  Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

4.2.  Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Bendrovė gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

4.3.  Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

5.  TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)

5.1.  Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

5.2.  Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

5.3.  Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

6.  TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

6.1.  Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Bendrovė privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

6.2.  Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.

6.3.  Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

7.  TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

7.1.  Naudodamasis savo teise į asmens duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

7.2.  Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

(i)  duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;

(i)  duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

7.3.  Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.4.  Asmens duomenys gali būti pateikiami internetu arba įrašyti į CD, DVD ar kitą duomenų laikmeną. Bendrovė asmens duomenis gali pateikti naudojant atvirus formatus, tokius kaip XML, JSON, CSV, kartu su atitinkamais metaduomenimis.

7.5.  Jeigu perkeliamuose asmens duomenyse yra trečiųjų asmenų duomenų, siekiant išvengti neigiamo poveikio jų interesams, Bendrovė asmens duomenis perkelti gali tik tada, kai jie yra kontroliuojami išimtinai duomenų subjekto, kurio prašymas vykdomas, ir tik dėl asmeninių ar namų ūkio poreikių.

7.6.  Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.

7.7.  Vykdant duomenų subjekto prašymą perkeliami tik su duomenų subjektu susiję bei jo duomenų valdytojui pateikti duomenys ir tik tie, kuriuos tvarko Bendrovė. Į šios teisės sritį nepatenka asmens duomenys, gauti jau apdorojus, išanalizavus tiesiogiai duomenų subjekto pateiktą informaciją bei fiksuotus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo profilis, sukurtas remiantis išanalizuotais duomenimis.

7.8.  Savo teise į asmens duomenų perkeliamumą duomenų subjektas turi teisę naudotis nedarydamas poveikio jokiai kitai teisei (tai galioja ir bet kurioms kitoms Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytoms teisėms). Duomenų subjektas gali ir toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir pasinaudoti jos teikiamais pranašumais net ir po asmens duomenų perkėlimo operacijos.

7.9.  Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

8.  TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

8.1.  Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis:

(i)  kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; tiesiogine rinkodara laikoma veikla, kuri skirta tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir / arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;

(i)  kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų.

8.2.  Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

9.  TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

9.1.  Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas jei dėl to duomenų subjektui kyla teisinės pasekmes arba panašiu būdu daro didelį poveikį duomenų subjektui.

9.2.  Duomenų subjekto teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, ribojama  Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.

9.3.  Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą.

10.  PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

10.1.  Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis duomenų apsaugos pareigūnui [email protected], arba Bendrovės buveinės adresu.

10.2.  Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

10.3.  Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

10.4.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

10.5.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu turi būti pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

10.6.  Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – atsižvelgiant į prašymo pateikimo būdą, be aukščiau nurodytų dokumentų, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

10.7.  Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti. Bendrovė turi dėti protingas pastangas nustatyti prašymą susipažinti su asmens duomenimis pateikusio asmens tapatybę, kadangi gali būti taikomos sankcijos už neteisėtą asmens duomenų atskleidimą tretiesiems asmenimis.

10.8.  Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Tvarkos 1 priede nurodytos formos prašymą.

11.  PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

11.1.  Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11.2.  Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Tvarkos 10 skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

11.3.  Duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį ir nurodyti priežastis, kai jis neketina patenkinti bet kurių tokių prašymų.

11.4.  Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (du) mėnesius, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.

11.5.  Jeigu nusprendžiama nesiimti veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, privaloma nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, raštu informuoti duomenų subjektą apie neveikimo priežastis (pvz., prašymą teikiantis asmuo nepatikslino savo tapatybės) ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai. Privaloma tinkamai informuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti jo prašymą.

11.6.  Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

11.7.  Duomenų subjekto prašomą pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama tokia pačia forma, kokia buvo gautas duomenų subjekto prašymas (nebent pats duomenų subjektas paprašė ją pateikti kitu būdu), t. y. jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu), informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

11.8.  Informaciją ir pranešimai teikiami bei kiti veiksmai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, atliekami nemokamai, išskyrus atvejus, jeigu duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio, tokiu atveju Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį už informacijos ar pranešimo teikimą arba prašomų veiksmų vykdymą (tokiu atveju, duomenų subjektas informuojamas apie nustatytą atlyginimo dydį ir duomenų teikimo apmokėjimo tvarką) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Mokesčio dydis neturi viršyti informacijos ar pranešimo teikimo ar veiksmų atlikimo sąnaudų. Mokesčio dydį Bendrovė nustato ir tvirtina atsižvelgdama į darbo ir materialines sąnaudas, kurių reikia informacijai ar pranešimui pateikti ar veiksmams atlikti.

11.9.  Ar prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, kiekvienu atveju reikia vertinti individualiai. Jeigu duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, tai pareiga įrodyti tai tenka Bendrovei.

11.10.  Tais atvejais, kai Bendrovė tvarko labai didelį kiekį asmens duomenų, neproporcingu gali būti laikomas prašymas pateikti informaciją apie visus tvarkomus asmens duomenis už visą jų tvarkymo laikotarpį. Vis dėlto, ir gavus neproporcingą prašymą, visų pirma, rekomenduojama paprašyti duomenų subjekto jį patikslinti, nurodant, dėl kokios priežasties duomenų subjektui yra būtina gauti tokį didelį kiekį informacijos, o jei tokios priežasties nėra - susiaurinti prašomų pateikti asmens duomenų apimtį.

11.11.  Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g.  17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt, taip pat kompetentingam teismui.

11.12.  Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą, kompetentingą nagrinėti tokius ginčus.